CETIN - optická síť


V obci Jaroměřice bude společnost CETIN v průběhu roku 2024 budovat optickou síť, která výrazně zkvalitní a zrychlí poskytování internetového připojení. Celý projekt je hrazen z Národního plánu obnovy a vlastníci nemovitostí mají možnost získat přípojku v rámci projektu zdarma.  Aby mohla být nemovitost zařazena do projektu, je třeba, aby vlastníci domu podepsali Souhlas s umístěním optické přípojky. Zástupce projekční firmy PS DataProjekt  Mojmír Šťastný bude ve dnech 31.10. až 2. 11. od 8 do 17 hodin občanům k dispozici ve výstavní síni CŽP (čp. 200). Zde můžete smlouvy uzavřít. Pokud se nebudete moci v daném termínu dostavit, obraťte se s žádostí o uzavření smlouvy na Obecní úřad nebo využijte přiloženého  formuláře, který vyplněný doručíte Obecnímu  úřadu osobně, poštou nebo vložením do schránky na vstupních dvěřích do zámku.  Na souhlasu musí být vyplněni a podepsáni všichni vlastníci nemovitosti, pro kterou žádáte o připojení. Vzor vyplněného formuláře naleznete rovněž v příloze. Doručené Smlouvy Obecní úřad předá zhotoviteli projektové dokumentace.

Občané, kteří smlouvu v této fázi projektové přípravy neuzavřou a budou v budoucnu při realizaci sítě žádat o připojení, musí náklady na zřízení přípojky uhradit z vlastních zdrojů.

Více informací získáte  na OÚ – tel. 777 163 966.

Mgr. Iveta Glocová, starostka obce

Galerie fotografií