Evidenci Obecně závazných vyhlášek naleznete zde.


Platné vyhlášky a nařízení


OZV 1/2021 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů

OZV 1/2020 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů

OZV 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV 2/2019 o místním poplatku ze psů

OZV 3/2018, kterou se ruší OZV 1/2016 Požární řád

OZV1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovnání komunálních odpadů  a nakládání se stavebním odpadem  na území obce Jaroměřice

OZV 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV 2/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV 3/2014 o zákazu konzumace  alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

OZV 1/2012 kterou se ruší OZV 3/2004 o poplatcích za provozovaný výherní hrací automatPožární řád obce Jaroměřice

Tržní řád - zákaz podomního prodeje

Řád verejného pohřebiště