Evidenci platných Obecně závazných vyhlášek naleznete ve Sbírce právních předpisů zde.