Prohlášení o ochaně osobních údajů naleznete zde.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce, "Obec Jaroměřice" jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost dataAdvice  s.r.o., IČ 09550381
Osoba určená pro jednání za pověřence je Mgr. Martin Moučka.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

1.       ID datové schránky ctmm7a7
2.       adresa sídla:Eduarda Ušela 304, 679 63 Velké Opatovice
3.       telefonní číslo: 608 184 007
4.       e-mail: dataAdvice@seznam.cz