Seznam podnikatelských a komerčních subjektů

Čištění studní
Restaurace a hotel Hanácká krčma
Jan Zapletal - elektrikář
Hlouškovy vaječné těstoviny
Masáže
Kadeřnictví
Dětský lékař
Kosmetika
Restaurace a hotel u Trojanů
MONARC - výroba nábytku
Domov pro seniory s počovatelskou službou na Kalvárii
Květinka u Lenky