Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 a vyhlášky č.442/2006.

1. Oficiální název

Obec Jaroměřice

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení.

3. Organizační struktura

Obec Jaroměřice má devítičlenné zastupitelstvo v tomto složení:

Starostka Mgr. Iveta Glocová, mobil 777 163 966
Místostarosta Stanislav Kosík, mobil 732 710 494
Finanční výbor Mgr. Martina Továrková
Kontrolní výbor Andrea Dosedlová
SPOZ a kulturní komise Tereza Crháková, DiS
Komise pro životní prostředí Radek Sekyra
Komise pro veřejný pořádek Petr Nečekal
Zastupitel Stanislav Pazdírek
Zastupitel Jan Zuzčák


4. Kontaktní informace

Adresa:
Obecní úřad, Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice
Fakturační adresa:
Obec Jaroměřice, Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice
Telefon:
461 327 813

Email: obecjaromerice@cmail.cz
Web: http://www.jaromerice.cz
Úřední hodiny: Po, St 8-11 a 13-17 hodin

5. Bankovní spojení

KB Jevíčko č.ú. 3123591/0100

6. Identifikační číslo

IČ: 00 276 758

7. Daňové identifikační číslo:

DIČ. CZ 00276758   od 1.2.2020

8. Dokumenty

Seznam dokumentů:

9. Žádost o informace

Žádost o informaci lze podat:

Informace se zveřejňují násludujícími způsoby:

  • na úřední desce obecního úřadu,
  • na internetu,
  • na informačních tabulích.

Další podrobnosti k žádosti k žádání o informace.

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání:

Příjem žádostí, stížností a dalších podání.

11. Opravné prostředky:

Opravné prostředky.

12. Formuláře:

Formuláře, způsob a místo, kde lze formulář získat:

  • na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách,
  • na internetových stránkách obce,
  • žádost o informace, viz. níže soubory ke stažení,
  • odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace, viz. níže soubory ke stažení.
13. Návody pro řešení životních situací:

Řešení životních situací.

14. Nejdůležitější předpisy:

Předpisy, kterými se řídí obec a Obecní úřad.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník úhrad za poskytování informací.

16. Licenční smlouvy:

Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

17. Výroční zprávy

Výroční zprávy jsou vloženy na úřední desce.

Zpracování osobních údajů

Naleznete zde

Veřejně přístupné registry