Všechny kategorie

«12345...103»1 - 10 z 1030
Deskohraní v knihovně Vloženo: 28.02.2024 Změna: 28.02.2024 v 11:48 Diskuze: 0

V sobotu 24. února u nás proběhly Deskohrátky s Hankou, a že těch her tady k vyzkoušení a zahrání bylo! Akce se vydařila, díky všem, kteří k nám trefili. Další deskohrátky pořádáme v pátek 15. 3. od 15h a bude toho víc! Opatrujte se.


Dějiny Jaroměřic v 17. a 18. století s Michalem Schusterem Vloženo: 22.02.2024 Změna: 22.02.2024 v 08:20 Diskuze: 0

V neděli 18. února 2024 odpoledne jsme se sešli v knihovně s historikem Michalem Schusterem a probírali jsme dějiny naší obce v 16. a 17. století. Prohlédli jsem si na snímcích dřívější podobu místní tvrze, její pozdější přestavbu na renesanční zámek, dále jsme si poslechli historii sboru Jednoty bratrské a byla řeč i o kapličce v Novém Dvoře a o pivu. Bylo toho hodně zajímavého a děkujeme všem, kteří přišli. Už teď se můžete těšit na květnovou poznávací procházku po obci!


Kotlíkové dotace - poslední výzva Vloženo: 16.02.2024 Změna: 16.02.2024 v 14:01 Diskuze: 0

Letos je poslední možnost, kdy mohou naši spoluobčané žádat o Kotlíkové dotace– program je nyní zacílený na „nízkopříjmové domácnosti“, kam spadá zejména početně významná skupina seniorů. Příjem žádostí ukončí Pardubický kraj v srpnu letošního roku a Krajský úřad Pardubického kraje je připravený všem žadatelům pomoci s nutnou administivou.


Kniha Tetička z Jevíčka Vloženo: 08.02.2024 Změna: 08.02.2024 v 15:56 Diskuze: 0

Dalším literárním počinem Fameleanta Pavla Kyseláka, člena Obce spisovatelů ČR, je útlá kniha pod názvem Tetička z Jevíčka. Tentokráte je z většiny psaná v malohanáckém nářečí, které autor dostal po narození do vínku.


Návštěva prvnáčků v knihovně Vloženo: 29.01.2024 Změna: 29.01.2024 v 13:11 Diskuze: 0

V úterý 23. ledna navštívili knihovnu naši prvňáčci, kteří se seznámili s knihovnou a společně jsme si popovídali o knize - Nejlepší dárek od pana Petra Horáčka. Kniha je nádherná svými ilustracemi a hlavně poselstvím, které dětem předává. Snad se autor nebude zlobit, když prozradím, že nejlepším dárkem je totiž společně prožitý čas s kamarády, rodinou, blízkými a to platí i pro dospělé....a tak vám všem přeji hodně společných krásných dárků a těším se někdy na viděnou v knihovně.


Dotazníkové šetření pro aktualizaci Programu rozvoje obce na další období Vloženo: 26.01.2024 Změna: 26.01.2024 v 13:42 Diskuze: 0

Milí spoluobčané, naše obec začala v současné době zpracovávat aktualizaci programu rozvoje obce, ve kterém chceme aktualizovat priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jakým směrem by se naše obec měla ubírat a co pro to všichni můžeme udělat.


Dějiny Jaroměřic od pravěku po středověk s Michalem Schusterem Vloženo: 22.01.2024 Změna: 22.01.2024 v 12:33 Diskuze: 0

V neděli 14. ledna odpoledne nás pan Michal Schuster zavedl až do pravěku a postupně jsme si povídali o nejstarší historii, první zmínce o naší obci a o nálezech, které se nám z té doby dochovaly. Prostě když už tu žijeme, tak ať taky něco víme z té naší historie. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další únorové setkání, kdy budeme pokračovat v poznávání naší historie. Všichni jste srdečně zváni.


Hrátky s hlínou s Evou Horákovou Vloženo: 18.01.2024 Změna: 18.01.2024 v 08:43 Diskuze: 0

V sobotu 13. ledna odpoledne proběhly první Hrátky s hlínou s paní Evou Horákovou v naší škole. Pomalu se už přivolávalo jaro a rýsují se nám tam krásní jarní ptáčci, lištičky aj. V sobotu 3. února odpoledne bude pokračování, kdo má zájem, hlaste se v knihovně! Pokud bude zájem, budeme pak pokračovat v dalším setkávání. Děkujeme moc ZŠ a paní učitelce Janě Toulové za spolupráci.


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2024 Vloženo: 17.01.2024 Změna: 17.01.2024 v 09:23 Diskuze: 0

Třináctý ročník Tříkrálové sbírky proběhl u nás přesně na svátek Tří králů, tedy v sobotu 6. ledna. 2024. Všichni lidé dobré vůle přispěli na pomoc potřebným krásnou částkou 37,725 Kč. Upřímně děkuji všem zúčastněným za vstřícnost a ochotu! Děkuji za bezplatné poskytnutí zázemí ve výstavní síni CŽP, pracovníkům obce, všem koledníkům a vedoucím skupinek. Dále děkuji také Domovu na Kalvárii za vlídné přijetí a možnost koledování a předání požehnání, které jsme letos dostali od pana kaplana z Jevíčka, o. Pavla Kříže.


Výstava a beseda s paní spisovatelkou Klárou Smolíkovou Vloženo: 11.01.2024 Změna: 11.01.2024 v 15:08 Diskuze: 0

Nový rok jsme v knihovně zahájili výstavou a besedou s paní spisovatelkou Klárou Smolíkovou, která nám představila pár knih ze své bohaté literární tvorby. Zároveň dětem hravou formou vysvětlovala různé pojmy, které se pojí s knihami a se čtenářstvím. Děti to tak chytlo, že jsme se dlouho loučili s paní spisovatelkou. Na památku děti dostaly záložku a časopis a kdo chtěl, koupil si i knihu s věnováním od paní spisovatelky. Moc děkujeme za vše a třeba zas někdy. Výstava KNIHOŽROUTI od paní Smolíkové u nás běží do 24. ledna, tak se někdy zastavte.


«12345...103»1 - 10 z 1030