Zobrazení příspěvku na úřední desce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice za rok 2020

Vyvěšeno: 22.03.2021
Sňato: 12.04.2021