Zobrazení příspěvku na úřední desce

Závěrečný účet obce Jaroměřice za rok 2023

Vyvěšeno: 06.05.2024
Sňato: 30.06.2025

Závěrečný účet Obce Jaroměřice za rok 2023 FIN 12-22 Příloha - obec Rozvaha - obec Výkaz zisku a ztráty - obec Přílohy ZŠ Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2023 Inventarizační zpráva