Zobrazení příspěvku na úřední desce

Závěrečný účet za rok 2019 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření Svazku skupinového vodovou Malá Haná za rok 2019

Vyvěšeno: 08.06.2020
Sňato: 30.06.2021