Zobrazení příspěvku na úřední desce

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Jaroměřice

Vyvěšeno: 26.09.2022
Sňato: 31.10.2022