Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2745/2

Vyvěšeno: 22.06.2022
Sňato: 11.07.2022