Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr směny pozemku p.č. 2826/30 - ostatní plocha

Vyvěšeno: 05.03.2023
Sňato: 27.03.2023