Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr směny pozemku 744/2

Vyvěšeno: 18.07.2019
Sňato: 02.08.2019