Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr směny pozemku 444/2

Vyvěšeno: 21.09.2020
Sňato: 08.10.2020