Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr směny pozemku - lokalita Kalvárie

Vyvěšeno: 08.04.2016
Sňato: 25.04.2016

záměr Situace - Kalvárie