Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr pronájmu části pozemků 3888, 3889, 2768/5 a 1221/2

Vyvěšeno: 20.12.2022
Sňato: 20.01.2023