Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr pronájmu části parcely 2448/2 v k. ú. Jaroměřice

Vyvěšeno: 14.09.2016
Sňato: 30.09.2016

záměr