Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr prodeje stavebního pozemku p.č. 3325/2 v lokalitě Za Tvrzí II.

Vyvěšeno: 21.01.2022
Sňato: 14.02.2022

záměr prodeje nabídkový list