Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Tvrzí II

Vyvěšeno: 21.04.2021
Sňato: 17.05.2021