Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Tvrzí II

Vyvěšeno: 16.02.2021
Sňato: 15.03.2021