Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Tvrzí II

Vyvěšeno: 17.09.2020
Sňato: 03.10.2020

záměr prodeje mapa stavebních pozemků