Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Tvrzí II - verze 4

Vyvěšeno: 19.01.2021
Sňato: 15.02.2021