Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Tvrzí II - verze 3

Vyvěšeno: 10.11.2020
Sňato: 31.12.2020

záměr prodeje mapa pozemků