Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Tvrzí II - verze 2

Vyvěšeno: 21.10.2020
Sňato: 12.11.2020

mapa pozemků