Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr prodeje pozemků v lokalitě Za Tvrzí

Vyvěšeno: 15.02.2016
Sňato: 09.03.2016

Geometrický plán Záměr