Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr prodeje pozemku v lokalitě Nový Dvůr

Vyvěšeno: 15.02.2016
Sňato: 09.03.2016

Záměr Geometrický plán