Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr prodeje pozemku p.č. 759/3 - zahrada

Vyvěšeno: 30.01.2023
Sňato: 17.02.2023