Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr prodeje pozemku p.č. 745/5 - zahrada

Vyvěšeno: 20.12.2022
Sňato: 20.01.2023