Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr prodeje pozemku p.č. 3325/10 (lokalita Za Tvrzí)

Vyvěšeno: 28.10.2021
Sňato: 15.11.2021