Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr prodeje pozemku p.č. 2809/1 - ostatní plocha

Vyvěšeno: 06.11.2022
Sňato: 28.11.2022