Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr prodeje pozemku p.č. 2807/59- ostatní plocha

Vyvěšeno: 30.01.2023
Sňato: 17.02.2023