Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr prodeje pozemku p.č. 2807/19 - zahrada

Vyvěšeno: 06.10.2022
Sňato: 31.10.2022