Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr prodeje pozemku - pod Kalvárií

Vyvěšeno: 18.07.2016
Sňato: 03.08.2016

záměr + mapa