Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr prodeje pozemku - Dolní kout

Vyvěšeno: 15.01.2016
Sňato: 01.02.2016

Záměr prodeje p. č. 1388/11