Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr pachtu obecních pozemků

Vyvěšeno: 30.12.2020
Sňato: 16.01.2021

seznam pozemků záměr pachtu