Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr kraje - bezúplatný převod pozemků na obec Jaroměřice

Vyvěšeno: 12.05.2023
Sňato: 12.06.2023