Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr darování pilířů NN a plynu ke stavebním parcelám v lokalitě Za Tvrzí I.

Vyvěšeno: 06.11.2022
Sňato: 28.11.2022