Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr bezúplatného převodu pozemku na Pk

Vyvěšeno: 05.06.2023
Sňato: 23.06.2023