Zobrazení příspěvku na úřední desce

Výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci pozemků v katastrálním území Jaroměřice

Vyvěšeno: 24.08.2023
Sňato: 01.01.2024