Zobrazení příspěvku na úřední desce

Výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci pozemků v katastrálním území Jaroměřice

Vyvěšeno: 19.02.2021
Sňato: 01.08.2021