Zobrazení příspěvku na úřední desce

Výroční zpráva za rok 2023 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obecního úřadu Jaroměřice

Vyvěšeno: 01.02.2024
Sňato: 18.02.2024