Zobrazení příspěvku na úřední desce

Výroční zpráva za rok 2022 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obecního úřadu Jaroměřice

Vyvěšeno: 30.01.2023
Sňato: 17.02.2023