Zobrazení příspěvku na úřední desce

Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obecního úřadu Jaroměřice

Vyvěšeno: 21.01.2022
Sňato: 07.02.2022