Zobrazení příspěvku na úřední desce

Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obecního úřadu Jaroměřice

Vyvěšeno: 20.01.2021
Sňato: 05.02.2021