Zobrazení příspěvku na úřední desce

Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obecního úřadu Jaroměřice

Vyvěšeno: 16.01.2019
Sňato: 31.01.2019