Zobrazení příspěvku na úřední desce

Výroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obecního úřadu Jaroměřice

Vyvěšeno: 15.01.2018
Sňato: 30.01.2018