Zobrazení příspěvku na úřední desce

Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obecního úřadu v Jaroměřicích

Vyvěšeno: 12.01.2017
Sňato: 27.01.2017

Výroční zpráva