Zobrazení příspěvku na úřední desce

Výroční zpráva za rok 2013 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obecního úřadu v Jaroměřicích

Vyvěšeno: 17.01.2014
Sňato: 03.02.2014

aaaaa