Zobrazení příspěvku na úřední desce

Vyhodnocení strategického rozvojového dokumentu obce Jaroměřice za rok 2019

Vyvěšeno: 17.12.2019
Sňato: 02.01.2020