Zobrazení příspěvku na úřední desce

Vyhodnocení strategického rozvojového dokumentu obce Jaroměřice za rok 2017 a 2018

Vyvěšeno: 19.12.2018
Sňato: 03.01.2019